ΤO STUDIO MAΣ

Στο MOVING WAVE STUDIO η μέθοδος Pilates διδάσκεται ολοκληρωμένη: οι ασκήσεις  με ελεύθερο σώμα (Pilates Mat) με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό των μικρών οργάνων (Swiss balls, Bands, Pilates rings, Foam Rollers, Weighted Balls) και οι ασκήσεις με όλα τα ειδικά όργανα:  Reformer (κρεβάτι), Cadillac, Wunda Chair (καρέκλα), Barrels (Spine correctors και Ladder Barrels) όπως σχεδιάστηκαν από τον ίδιο το Joseph Hubertus Pilates.  

Τα όργανα Pilates είναι φτιαγμένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους κατασκευαστές (Stott Pilates και Balanced Body).

 

Το Moving Wave Studio είναι εξουσιοδοτημένο studio για τη διδασκαλία του Gyrotonic® από τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα πιστοποίησης (www.gyrotonic.com).   Η μέθοδος Gyrotonic® διδάσκεται σε όλον τον κόσμο μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές οι οποίοι και υποχρεούνται να εκπαιδεύονται συνεχώς  και να εξελίσσουν  τις γνώσεις τους γύρω από το ανθρώπινο σώμα και το σύστημα άσκησης Gyrotonic®.

Το Studio της Καλαμαριάς είναι εξοπλισμένο με  δύο  Gyrotonic® Pulley Towers® που είναι το βασικό όργανο της μεθόδου και ένα Leg Extension Unit.