Στα Moving Wave Studios γίνεται και Εκπαίδευση Δασκάλων: