ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ζούμε σε μια κοινωνία που μας θέλει συνεχώς νέους, όμορφους, λεπτούς, δυνατούς, άψογους κάθε στιγμή. Το πέρασμα του χρόνου μοιάζει τιμωρία στις σημερινές δυτικές κοινωνίες και είναι συνυφασμένο με μειωμένη υγεία, δυσκαμψία και δυσκινησία. Είναι όμως αυτά τα προβλήματα αποκλειστικά απόρροια των χρόνων που περνούν ή μήπως οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υποκινητικότητα και στον έντονα αγχωτικό τρόπο ζωής που συνεχίζεται από τη μέση ηλικία  και μετά;

Έχει πλέον αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες ότι η συχνή, ήπια άσκηση αντιμετωπίζει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τα προβλήματα που δημιουργεί ο καθιστικός τρόπος ζωής στο πέρασμα του χρόνου. Οι ήπιες και μελετημένες κινήσεις και ασκήσεις που απαρτίζουν τις μεθόδους Pilates και Gyrotonic®, είναι ιδανικές για να ασκηθεί κανείς και σε μεγαλύτερη ηλικία και να  διατηρήσει  ή να αποκτήσει πάλι  κινητικότητα, ευλυγισία, ελαστικότητα, ενεργητικότητα και δύναμη.

Διαλέξετε ανάμεσα στις μεθόδους Gyrotonic®, Gyrokinesis® και Pilates ή συνδυάστε τες μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το καλύτερο και πιο ενδεδειγμένο για τη δική σας περίπτωση πρόγραμμα άσκησης.