Στα Moving Wave Studios διδάσκονται οι παρακάτω μέθοδοι άσκησης: